Høring - forslag til endring i forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS - regler om maksimal tillatt startvekt og definisjon av transferpassasjer

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag til endring i forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS. Høringsfrist er 22. februar 2016.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.02.2016