Høring - forslag til forskrift om e-pengeforetak

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.04.2011