Høring - forslag til forskriftsbestemmelser i verdipapirforskriften om transaksjonsrapportering

Resultat: Forskrift 19. desember 2007 om endring av forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2007