Høringsbrev - forslag til gjennomføring av betalingstjenestedirektivet i norsk rett (offentligrettslige bestemmelser) mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2009