Høring - forslag til ny forskrift om eiendomsmegling og overgangsregler for ny lov om eiendomsmegling

Resultat: 1) Forskrift 23. november 2007 om eiendomsmegling 2) Forskrift 23. november 2007 om overgangsregler til eiendomsmeglingsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2007