Høring - krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere aldersgrense før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere aldergrense før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.07.2015