Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere aldersgrense før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere aldergrense før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.07.2015

Vår ref.: 14/2915

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere aldergrense før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse. Formålet med forslaget er å tilpasse regelverket slik at pensjonsreglene ikke er den motiverende faktor til at personer skifter stilling i slutten av yrkeskarrieren for deretter å kunne fratre med alderspensjon etter den lavere aldersgrensen i den nye stillingen relativt kort tid etter. Departementet foreslår at det innføres en karensperiode i slike tilfeller før den nye, lavere aldersgrensen gir pensjonsrett. Høringen omfatter endringer i lov om Statens pensjonskasse og utfyllende forskrift.

 

Høringsnotatet er tilgjengelig på denne siden. Høringsinstanser som ønsker å få tilsendt et fysisk eksemplar av høringsnotatet, kan henvende seg til Arbeids- og sosialdepartementet på e-post til [email protected] eller på telefon 22 24 85 85.

Slik avgis høringsuttalelser:

Klikk på ”Send inn høringssvar” nedenfor og avgi høringssvar i skjemaet. Du vil få en kvittering på epost, med kopi av ditt høringssvar, som kan arkiveres og journalføres.

Høringssvar regnes som offentlig informasjon, og alle høringssvar som kommer inn, vil bli publisert på regjeringen.no. Unntaket er hvis svaret inneholder trusler eller injurier, eller hvis det inneholder personopplysninger.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 31. juli 2015.

Med hilsen                                                                        

Tomas Berg (e.f.)

ekspedisjonssjef

Simen Fremmergård

avdelingsdirektør

 

Vedlegg

 

 

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Finanstilsynet

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den norske aktuarforening

Fagforbundet

Finans Norge

Forsvarets seniorforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gabler AS

Kommunal Landspensjonskasse

KS

KS Bedrift

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge

LO-Kommune

LO-stat

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

Norsk Pensjon AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Pensjonsforsikring AS

Pensjonistforbundet

Pensjonskasseforeningen

Pensjonskontoret

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Seniorenes fellesorganisasjon

Seniorsaken

Senter for seniorpolitikk

Statens Seniorråd

Uføres Landsorganisasjon

UNIO

Virke

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund