Høring - midlertidig løsning for gjenlevendetillegg til ny alderspensjon

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til en midlertidig løsning for gjenlevendetillegg til alderspensjon som opptjenes og beregnes etter nye regler i folketrygden (folketrygdloven kapittel 20).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.01.2015