Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)

Kunnskapsdepartementet har nå sendt et forslag til et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) på bred høring. Formålet med kvalifikasjonsrammeverket er å gi en helhetlig, generell beskrivelse av norske kvalifikasjoner, med utgangspunkt i det norske utdanningssystemet. Det vil omfatte kvalifikasjoner fra fullført grunnskole til og med doktorgrad. Høringsfrist: 29.04.2011. Høringsstatus: Denne saken er under behandling.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.04.2011

Kunnskapsdepartementet har nå sendt et forslag til et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) på bred høring. Formålet med kvalifikasjonsrammeverket er å gi en helhetlig, generell beskrivelse av norske kvalifikasjoner, med utgangspunkt i det norske utdanningssystemet. Det vil omfatte kvalifikasjoner fra fullført grunnskole til og med doktorgrad.
(26.01.2011)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Vedlegg 1 Eksempel på en ønskelig disponering av høringsbesvarelsen (PDF-fil)

Vedlegg 2 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (PDF-fil)

Vedlegg 3 Læringsutbyttebeskrivelser og nivåbeskrivelser (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.