Høring - NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet - kvalifisering til arbeid i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2009