NOU 2009: 08

Kompetanseutvikling i barnevernet

Kompetanseutvikling i barnevernet — Kvalifisering til arbeid i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning

Les dokumentet