Prop. 106 L (2012–2013)

Endringer i barnevernloven

Endringer i barnevernloven

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget