NOU 2009: 22

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Det du gjør, gjør det helt

Det du gjør, gjør det helt — Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge

Les dokumentet