Høring - NOU 2012:12 Ventetid - et spørsmål om tillit

Departementet sender på høring NOU 2012:12 Ventetid – et spørsmål om tillit. Utredningen er en gjennomgang og evaluering av gjeldende retningslinjer for karantene og saksforbud i staten. Høringsfrist er 28. september 2012.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.09.2012