Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - NOU 2019: 8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

Finansdepartementet sender med dette NOU 2019: 8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.07.2019

Vår ref.: 19/1702

Finansdepartementet sender med dette NOU 2019: 8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer på høring.

Utvalget ble opprettet 16. november 2018 og har vært ledet av advokat Cecilie Aasprong Dyrnes. Utvalget avga sin utredning 9. april 2019. Utredningen ligger her.

Høringsfristen er 12. juli 2019.

Det bes om at høringsinstansene vurderer om saken skal sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. Organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke står på høringslisten, oppfordres også til å komme med innspill.

Høringsuttalelse gis ved å gå til høringen på www.regjeringen.no og bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert.

 

Med hilsen
Frédéric Wilt e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                 Fredrik Robsahm
                                                                                seniorskattejurist

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NCD-alliansen v/ Kreftforeningen (Carina Alm)
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tolldirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen