Høring - ny organisering av Det praktisk-teologiske seminar

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.07.2015