Høring - opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.06.2015