Høring - Revisjon av rammeplan for sykepleierutdanningen

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har en arbeidsgruppe under Universitets- og høgskolerådet utarbeidet et forslag til revisjon av bestemmelser om praksisstudiene i rammeplanen og dens forskrift.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2007

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har en arbeidsgruppe under Universitets- og høgskolerådet utarbeidet et forslag til revisjon av bestemmelser om praksisstudiene i rammeplanen og dens forskrift.
(27.02.2007)

---------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i pdf-format):

Høringsbrev (pdf)
Brev av 29.01.2007 fra Universitets- og høgskolerådet (pdf)
Aktuelle bestemmelser i gjeldende rammeplan og forskrift og endringsforslag (pdf)

Lenke til rammeplan for sykepleierutdannigen 2008

Høringsbrevet vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen ovenfor (de to andre dokumentene i saken er imidlertid bare publisert i pdf-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne se listen over høringsinstanser samt høringsuttalelsene som mottas i departementet. Høringsuttalelsene vil bli publisert i pdf-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

-------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Revidert rammeplan for sykepleierutdanning ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25. januar 2008. Last ned rammeplanen i PDF-format ved å klikke her.