Høring - takstregulativ Avinor 2010

Samferdselsdepartementet sendte forslag til takstregulativ for Avinors lufthavner for 2010 på høring 15. oktober 2009, med høringsfrist 11. november 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.11.2009


Resultat av høringen:

  • Pressemelding fra Samferdselsdepartementet  av 2. desember 2009
  • Brev (pdf) av 2. desember 2009 fra Samferdselsdepartementet til Avinor AS