Høring - takstregulativ Avinor 2010

Samferdselsdepartementet sendte forslag til takstregulativ for Avinors lufthavner for 2010 på høring 15. oktober 2009, med høringsfrist 11. november 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.11.2009


Resultat av høringen:

  • Pressemelding fra Samferdselsdepartementet  av 2. desember 2009
  • Brev (pdf) av 2. desember 2009 fra Samferdselsdepartementet til Avinor AS

 


Vår ref.:

Samferdselsdepartementet sendte forslag til takstregulativ for Avinors lufthavner for 2010 på høring 15. oktober 2009, med høringsfrist 11. november 2009.

 

Disse er bedt om å avgi høringsuttalelse:

Airlift AS
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Avinor AS
Barne- og likestillingsdepartementet
BARIN
BenAir AS
British Airways
Bristow Norway AS
CHC Helikopter Service AS
Danish Air Transport
European Helicopter Center AS
Finansdepartementet
Hesnes Air AS
Ikaros ANS
Justisdepartementet
Handels- og Servicenæringens hovedorganisjon
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Luftfartens funksjonærforening
Luftfartstilsynet
Lufttransport AS
North Flying AS
NHO
NHO-luftfart
Norsk flygelederforening
Norsk luftsportsforening
Norsk flyoperatør forbund
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden lufthavn AS
Oslo lufthavn, Gardermoen
Rygge sivile lufthavn AS
Rørosfly Tor W. Sandnes
Sandefjord lufthavn, Torp
Scandinavian Airlines Norge AS
Skien lufthavn, Geiteryggen
Sterling European Airlines
Sun Air of Scandinavia
Sundt Air AS
Sunnhordland Lufthavn AS
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utenriksdepartementet
Widerøes Flyveselskap ASA

Til toppen