Høring - utkast til endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring utkast til endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn § 14.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2017