Høring - Utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven for avtaler om klinisk veterinærvakt

Departementet foreslår en forlengelse av unntaket fra konkurranseloven §§ 10 og 11 for leverandører av veterinære vakttjenester for ytterligere to år, fordi det kan være behov for ytterligere tid til omstilling til den nye ordningen hvor kommunene har tatt over ansvaret for veterinære vakttjenester fra staten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2008