Høring - Utkast til forskrifter til kap. 13 i ny utlendingslov (Særskilte regler for EØS/EFTA-borgere mv.) og enkelte mindre lovendringsforslag

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2009