Høring - Utkast til gebyrforskrift for tilsyn med tau- og kabelbaner

Samferdselsdepartementet sender på høring et utkast til gebyrforskrift for tilsyn med tau- og kabelbaner. Høringsfristen er 23. desember 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.12.2011