Høring - Utkast til ny statlig kommunikasjonspolitikk

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har sendt på høring forslag til ny statlig kommunikasjonspolitikk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2009