Høring - Utkast til nytt krav for pensjonskasser i kapitalforvaltningsforskriften om risikoanalyser

Høring om et nytt krav i kapital­forvaltningsforskriften om at pensjonskasser skal vurdere å iverksette tiltak som kan redusere risikoen eller øke bufferkapitalen dersom risikoanalyser gir grunn til å tro at fremtidige finansielle stilling vil være utsatt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.06.2016