Høring - utvidelse av sykmeldingsretten for kiropraktorer og manuellterapeuter

Lovforslag i Ot.prp. nr. 63 (2007-2008)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.12.2007