Ot.prp. nr. 63 (2007-2008)

Om lov om endringer i folketrygdloven

Om lov om endringer i folketrygdloven
(utvidelse av sykmeldingsretten for kiropraktorer og manuellterapeuter mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget