Høring - videreføring av overgangsregler i kapitalkravsforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2011