Høring - vurdering av behov for etableringstilskudd og differensiering mellom de samiske skriftsspråkene

Medietilsynet har på oppdrag fra departementet utredet behovet for endringer i tilskuddsordningen for samiske aviser.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.11.2009