Høring – differensierte forsinkelsesgebyr ved for sen innsending av årsregnskap

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.10.2009