Høring – differensierte forsinkelsesgebyr ved for sen innsending av årsregnskap

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.10.2009