Høring - endringer i forskrift om tilskudd til samiske aviser

Endringene som foreslås omfatter §8 om avkortning av tilskuddsbeløp.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.08.2020

Vår ref.: 20/662

Høring - endringer i forskrift om tilskudd til samiske aviser

Høringsbrevet som PDF-fil

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 17. mars 1997 nr. 248 om tilskudd til samiske aviser.

Endringene som foreslås omfatter §8 om avkortning av tilskuddsbeløp.

Høringsfristen er 28. august 2020. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør 

 

Tove Laurhammer Tennbakk
seniorrådgiver

 

Ávvir

Kronstadposten

Landslaget for lokalaviser

Lokalavisa Nord Salten

Lokalavisa Snåsingen

Mediebedriftenes Landsforening

Medieklagenemnda

Medietilsynet

Nordland fylkeskommune

Ságat

Sàlas - Samisk forlegger- og avisforening

Sametinget

SÁMi magasiidna – Sett nordfra

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Statsministerens kontor

Utenriksdepartementet