Høring – forskrift om endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endring av Forskrift om avlsfremmende tiltak på bier (FOR-2001-04-18-426) Vedlegg II, om forlengelse av godkjenning av eksisterende reinavlsområder til 31.12.2027.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.03.2018