Høring – forskrift om endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endring av Forskrift om avlsfremmende tiltak på bier (FOR-2001-04-18-426) Vedlegg II, om forlengelse av godkjenning av eksisterende reinavlsområder til 31.12.2027.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.03.2018

 • Norges Birøkterlag
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Fylkesmannen i Oppland
 • Fylkesmannen i Buskerud
 • Fylkesmannen i Telemark
 • Bømlo kommune
 • Fitjar kommune
 • Stord kommune
 • Austevoll kommune
 • Tysnes kommune
 • Kvinnherad kommune
 • Vindafjord kommune
 • Sveio kommune
 • Hurdal kommune
 • Sel kommune
 • Nord-Fron kommune
 • Sør-Fron kommune
 • Ringebu kommune
 • Øyer kommune
 • Lillehammer kommune
 • Gausdal kommune
 • Gjøvik kommune
 • Nordre Land kommune
 • Søndre Land kommune
 • Sør-Aurdal kommune
 • Etnedal kommune
 • Østre Toten kommune
 • Vestre Toten kommune
 • Gran kommune
 • Lunner kommune
 • Jevnaker kommune
 • Flesberg kommune
 • Notodden kommune
 • Hjartdal kommune
 • Tinn kommune
 • Seljord kommune
 • Kviteseid kommune
 • Flekkefjord kommune
 • Sirdal kommune
 • Lund kommune
 • Sokndal kommune
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • NIBIO v/Genressurssenteret
 • Mattilsynet
 • Norges Birøkterlag
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Fylkesmannen i Oppland
 • Fylkesmannen i Buskerud
 • Fylkesmannen i Telemark
 • Bømlo kommune
 • Fitjar kommune
 • Stord kommune
 • Austevoll kommune
 • Tysnes kommune
 • Kvinnherad kommune
 • Vindafjord kommune
 • Sveio kommune
 • Hurdal kommune
 • Sel kommune
 • Nord-Fron kommune
 • Sør-Fron kommune
 • Ringebu kommune
 • Øyer kommune
 • Lillehammer kommune