Høring – Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet har i dag sendt forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften) på høring. Forslaget gjelder blant annet innføring av Y-vei for nautikk, endring i spesielle opptakskrav til paramedicutdanningen, tilføyelse av et nytt studium på listen over studier hvor det kreves bestått opptaksprøve, samt noen tekniske justeringer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.09.2011

Kunnskapsdepartementet har i dag sendt forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften) på høring. Forslaget gjelder blant annet innføring av Y-vei for nautikk, endring i spesielle opptakskrav til paramedicutdanningen, tilføyelse av et nytt studium på listen over studier hvor det kreves bestått opptaksprøve, samt noen tekniske justeringer.
(29.06.2011)


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat – forslag til endringer i opptaksforskriften (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 28. november 2011 Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning. Forskriften er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-07-11 (lenke i høyre meny).