Høring – forslag om endringer i opptaksforskriften

Departementet sendte 4. juli 2012 forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning på høring. Høringsforslaget omhandler blant annet karakterkrav i programfaget matematikk R2 fra videregående opplæring for opptak til integrert masterstudium i teknologiske fag. Fristen for å uttale seg om endringsforslagene i denne høringen er 15. sept. 2012. 4. sept. 2012 sendte departementet ytterligere et forslag om endring i opptaksforskriften på høring. Dette forslaget, som gjelder beregning av arbeidserfaring for dem som søker opptak til høyere utdanning etter den såkalte 23/5-regelen, har høringsfrist 17. okt. 2012. Forslaget klargjør at det ved beregning av arbeidserfaring skal kunne tas hensyn til nedsatt arbeidsevne.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2012

Departementet sendte 4. juli 2012 forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning på høring. Høringsforslaget omhandler blant annet karakterkrav i programfaget matematikk R2 fra videregående opplæring for opptak til integrert masterstudium i teknologiske fag. Fristen for å uttale seg om endringsforslagene i denne høringen er 15. sept. 2012.

4. sept. 2012 sendte departementet ytterligere et forslag om endring i opptaksforskriften på høring. Dette forslaget, som gjelder beregning av arbeidserfaring for dem som søker opptak til høyere utdanning etter den såkalte 23/5-regelen, har høringsfrist 17. okt. 2012. Forslaget klargjør at det ved beregning av arbeidserfaring skal kunne tas hensyn til nedsatt arbeidsevne.
(04.07.2012 og 04.09.2012)Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev av 04.07.2012 (PDF-fil, 393 kB)

Forslag (04.07.2012) til endringer i opptaksforskriften (PDF-fil, 261 kB)

Frist for å avgi uttalelse til forslagene i høringsdokumentene av 4. juli 2012 er 15. september 2012.


Høringsbrev av 04.09.2012 (PDF-fil, 359 kB)

Forslag (04.09.2012) til endring i opptaksforskriften (PDF-fil, 199 kB)

Frist for å avgi uttalelse til forslaget i høringsdokumentene av 4. sept. 2012 er 17. oktober 2012.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


________________________________________________________________________________________Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 31. januar 2013 Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning. Endringsforskriften er publisert som vedlegg til departementets rundskriv F-01-13 (lenke i høyre meny). 

 

Til toppen