Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften). Det er gjort endringer i § 2-1 som innebærer at det for søkere som er 23 år og som skal vurderes etter den såkalte 23/5-regelen for generell studiekompetanse (gsk), skal tas hensyn til om søkeren har hatt eller har nedsatt arbeidsevne. Det er en forutsetning at nedsatt arbeidsevne kan dokumenteres. Det stilles heller ikke lenger krav om at praksis må være minst halv stilling (50 %). Endringene skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2013–2014.

_________________________________________________________________________________


Last ned rundskriv F-01-13 med vedlegg ved å klikke på lenkene nedenfor.

Rundskriv F-01-13 (PDF, 377 Kb)

Vedlegg: Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (PDF, 406 Kb)Dette rundskrivet er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på internett.