Høring – forslag til endringer i bioteknologiloven - straffebestemmelsen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Resultat: Prop. 95 L (2012-2013) endringer i bioteknologiloven (straffebestemmelsen og assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2013