Prop. 95 L (2012–2013)

Endringer i bioteknologiloven (straffebestemmelsen og assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer)

Endringer i bioteknologiloven (straffebestemmelsen og assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget