NOU 2012: 17

Om kjærlighet og kjøletårn

Om kjærlighet og kjøletårn — Strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer

Les dokumentet