Høring – forslag til forskrift om kontroll med informasjon innhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer

Forsvarsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om kontroll med informasjon innhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.01.2017