Høring - Forslag til forskrift om refusjonssatser for opplæring av elever i barneverninstitusjoner

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om ny § 19-7 i forskrift til opplæringsloven, med forslag til refusjonssatser for opplæring av elever i barneverninstitusjoner utenfor hjemfylke.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.12.2007

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om ny § 19-7 i forskrift til opplæringsloven, med forslag til refusjonssatser for opplæring av elever i barneverninstitusjoner utenfor hjemfylke.
(02.11.2007)

--------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev med adresseliste (PDF-fil)

Høringsnotat Forslag til forskrift om refusjonssatser for opplæring av elever i barneverninstitusjoner utenfor hjemfylke  (PDF-fil)
 

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (vedlegget er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Høringsuttalelsene vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

---------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. januar 2008. Forskriftsendringen trer i kraft 1. februar 2008, og den er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-05-08 for nærmere informasjon om dette.