Forslag til regulering av gratis kjernetid til 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Endringene knytter seg til innføringen av gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.04.2015