Høring - forslag til strategi for bruk av eID og e-signatur i offentlig sektor

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har mottatt forslag til strategi for bruk av eID og e-signatur i offentlig sektor. Forslaget fra arbeidsgruppen sendes herved på bred høring med høringsfrist 14. mai 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.05.2007