Høring - innføring av nasjonalt ID-kort - rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.06.2007

Rapport om innføring av nasjonalt ID-kort.

fra interdepartemental arbeidsgruppe.

Høringsfrist: 04.06.2007