Høring – ny forskrift til fagskoleloven

Kunnskapsdepartementet foreslår i denne høringen å opprette en egen forskrift til fagskoleloven med bestemmelser om innpassing, fritak, tilknytningskrav, fagskolepoeng og felles vurderingsuttrykk ved eksamen mv. Hovedhensikten med den foreslåtte forskriften er å bidra til mer fleksible overgangsmuligheter mellom fagskoleutdanninger og mellom fagskoleutdanning og annen utdanning både nasjonalt og internasjonalt, samt legge til rette for realkompetansevurdering. Departementet ber i høringen spesielt om synspunkt på bruk av termen ”fagskolepoeng”.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.06.2013

Kunnskapsdepartementet foreslår i denne høringen å opprette en egen forskrift til fagskoleloven med bestemmelser om innpassing, fritak, tilknytningskrav, fagskolepoeng og felles vurderingsuttrykk ved eksamen mv. Hovedhensikten med den foreslåtte forskriften er å bidra til mer fleksible overgangsmuligheter mellom fagskoleutdanninger og mellom fagskoleutdanning og annen utdanning både nasjonalt og internasjonalt, samt legge til rette for realkompetansevurdering. Departementet ber i høringen spesielt om synspunkt på bruk av termen ”fagskolepoeng”.
(22.03.2013)

_____________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):

 

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 83Kb)

Forskrift til fagskoleloven — høringsutkast (PDF, 20Kb)

 

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


__________________________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:


Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. august 2013 Forskrift om fagskoleutdanning. Forskriften med tilhørende rundskriv F-05-13 er publisert på departementets nettsider (se lenke i høyre meny).