Høring – utfyllende regler til CSD-forordningen og øvre rammer for overtredelsesgebyr mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om verdipapiroppgjør og verdipapirregistre

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.06.2017