Høring av endringer i tollkvoteforskriften

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut høring av forslag til endringer i Forskrift av 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (tollkvoteforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2020

 • NHO Mat og Drikke
 • NHO Service og Handel
 • Virke
 • Norges Bondelag
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Tine SA
 • Synnøve Finden AS
 • Rørosmeieriet
 • Q-meieriene
 • Landbruksdirektoratet