Høring av forslag til endringer i ordningen for utenlands bearbeiding av landbruksvarer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2011

Resultat:

Utkast til endringer i forskrift 1. juni 2007 nr. 580 om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet.