Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22. august 2011 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 7-4 og delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov