Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tolloven

LOV-1966-06-10-5 Lov om toll (tolloven)

I denne lov forstås med: «Tollområde» - det norske fastland og alt område innenfor territorialgrensen, «Vare» - enhver ting som behandles som vare etter tolltariffen, «Vareeier» - den som overfor tollvesenet er legitimert til å råde over en vare, «Toll» - toll og avgifter som oppkreves i henhold til tolltariffens bestemmelser, «Offentlig avgift» - annen avgift til det offentlige enn toll for så vidt avgiften skal svares ved innførsel eller utførsel av en vare, «Tollekspedisjon» - tollbehandling som går ut på fortolling av en vare eller på å la vareeieren få forpasse eller utføre en vare eller ta en vare på annet godkjent lager for ufortollede varer enn tollvesenets pakkhus og annen likestilt lagringsplass, eller å la vareeieren på annen måte få adgang til å disponere over en ufortollet vare, « Fortolling » - tollbehandling som innebærer at en vare helt frigjøres fra tollvesenets befatning, «Transportmiddel» - enhver innretning som kan brukes til transport av varer, «Fartøy» - ethvert transportmiddel som kan brukes til transport til vanns, «Luftfartøy» - ethvert transportmiddel som kan brukes til transport i luften, «Fører» - den som i hvert enkelt tilfelle har kommandoen på et transportmiddel, «Forpassing» - sending av ufortollede varer innen tollområdet, «Transittering» - transport av varer under kontroll av den kompetente tollmyndighet mellom to steder i samme eller forskjellige land, når minst én landegrense krysses under transporten, «Tollager» - lagringssted godkjent av tollvesenet, hvor ufortollede varer kan lagres innen de frister og på de betingelser som tollvesenet bestemmer eller som følger av lov eller forskrift.

I denne lov forstås med: «Tollområde» - det norske fastland og alt område innenfor territorialgrensen, «Vare» - enhver ting som behandles som vare etter tolltariffen, «Vareeier» - den som overfor tollvesenet er legitimert til å råde over en vare, «Toll» - toll og avgifter som oppkreves i henhold til tolltariffens bestemmelser, «Offentlig avgift» - annen avgift til det offentlige enn toll for så vidt avgiften skal svares ved innførsel eller utførsel av en vare, «Tollekspedisjon» - tollbehandling som går ut på fortolling av en vare eller på å la vareeieren få forpasse eller utføre en vare eller ta en vare på annet godkjent lager for ufortollede varer enn tollvesenets pakkhus og annen likestilt lagringsplass, eller å la vareeieren på annen måte få adgang til å disponere over en ufortollet vare, « Fortolling » - tollbehandling som innebærer at en vare helt frigjøres fra tollvesenets befatning, «Transportmiddel» - enhver innretning som kan brukes til transport av varer, «Fartøy» - ethvert transportmiddel som kan brukes til transport til vanns, «Luftfartøy» - ethvert transportmiddel som kan brukes til transport i luften, «Fører» - den som i hvert enkelt tilfelle har kommandoen på et transportmiddel, «Forpassing» - sending av ufortollede varer innen tollområdet, «Transittering» - transport av varer under kontroll av den kompetente tollmyndighet mellom to steder i samme eller forskjellige land, når minst én landegrense krysses under transporten, «Tollager» - lagringssted godkjent av tollvesenet, hvor ufortollede varer kan lagres innen de frister og på de betingelser som tollvesenet bestemmer eller som følger av lov eller forskrift.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser

Til toppen