Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer

Fastsatt av Landbruksdepartementet 21. desember 2001 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 5, samt kgl. res. av 30. juni 1995 nr. 600 om delegering av Kongens myndighet etter tolltariffens innledende bestemmelser § 5 og § 6.

Tilhørende lov