Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 27. august 2013 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 (tolloven) § 16-9.

                                                          I
I forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 16-9-2 første ledd skal lyde:

(1) Ulovlig innførsel av varer kan avgjøres ved forenklet forelegg ved innførsel av følgende varer, og med følgende beløp:

 

a)

inntil 5 liter drikk med alkoholinnhold fra og med 22,1 til og med 60 volumprosent:

 
  Antall liter Beløp
  til og med 1 400 kr
  derover til og med 2 800 kr
  derover til og med 3 1 600 kr
  derover til og med 4 2 500 kr
  derover til og med 5  3 400 kr
     

 b)

inntil 10 liter drikk med alkoholinnhold fra og med 7,0 til og med 22 volumprosent:

 
  Antall liter  Beløp
  til og med 2  400 kr
  derover til og med 4  800 kr
  derover til og med 6  1 600 kr
  derover til og med 8 2 500 kr 
  derover til og med 10 3 400 kr 
     
c) inntil 50 liter drikk med alkoholinnhold fra og med 2,5 til og med 7,0 volumprosent:   
  Antall liter Beløp 
  til og med 10 400 kr 
  derover til og med 20 800 kr 
  derover til og med 30 1 600 kr 
  derover til og med 40  2 500 kr 
  derover til og med 50 3 400 kr 
     
d) inntil 1 000 sigaretter, sigarer eller sigarillos:  
  Antall Beløp 
  til og med 400  400 kr 
  derover til og med 600 800 kr 
  derover til og med 800 1 600 kr 
  derover til og med 1 000 2 500 kr 
     
e) inntil 1 000 gram snus, skråtobakk og røyketobakk:  
  Antall gram  Beløp 
  til og med 500 400 kr 
  derover til og med 750 800 kr 
  derover til og med 1 000 1 600 kr 
     
f) inntil 40 kg kjøttvarer:  
  Antall kg Beløp 
  til og med 10 400 kr 
  derover til og med 20 800 kr 
  derover til og med 30  1 600 kr 
  derover til og med 40 2 500 kr 
     
g) drivstoff:  
  Antall liter Beløp 
  til og med 100 400 kr 
  derover til og med 200 800 kr 
  derover til og med 400 1 600 kr 
  derover til og med 500  2 500 kr 
  derover til og med 600 3 400 kr 
     
h) andre varer til en verdi av inntil 10 000 kr:  
  Verdi i norske kr  Beløp 
  til og med 2 800 400 kr 
  derover til og med 5 000 800 kr 
  derover til og med 7 500 1 600 kr
  derover til og med 10 000  2 500 kr

 

§ 16-9-2 tredje ledd skal lyde:

(3)         Omfatter en og samme overtredelse flere varetyper som nevnt i første ledd, legges bøtebeløpene sammen til en felles bot. Forenklet forelegg kan ikke utferdiges dersom bøtebeløpene til sammen overstiger 8 000 kr.

§ 16-9-4 skal lyde:

Forelegget skal omfatte subsidiær fengselsstraff. Den subsidiære fengselsstraffen fastsettes på følgende måte:

a)           ved bot til og med 400 kr: 1 dags fengsel

b)          ved bot til og med 1 500 kr: 2 dager fengsel

c)           ved bot til og med 3 000 kr: 3 dager fengsel

d)          ved bot til og med 8 000 kr: 4 dager fengsel

 

                                                          II

Endringene under I trer i kraft 1. oktober 2013.

Tilhørende lov

Til toppen